Priėmimo organizavimas

  • Sportininkai į Centrą priimami atsižvelgiant į sportininkų ir/ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimą lankyti pasirinktos sporto šakos užsiėmimus, sportininko gebėjimus, amžių, sportinio meistriškumo lygį, vietų skaičių mokymo grupėse;
  • Pagrindinis priėmimas vykdomas iki rugsėjo 1 d., esant laisvų vietų ugdymo grupėse, sportininkų priėmimas vyksta visus ugdymo metus, neviršijant nustatyto galiojančio optimalaus sportininku skaičiaus grupėse;
  • Pageidaujantys ugdytis Centre direktoriui pateikia prašymą, sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, sportininko gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją ir vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą (kai prašymą teikia 14–18 metų sportininkas);
  • Prašymą teikia pats sportininkas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą; vyresnis nei 18 m. – prašymą pateikia pats. Prašymą už sportininką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).

Asmenys priimami į du Sportinio ugdymo etapus:

I etapas: meistriškumo tobulinimas (MT). Šis etapas skiriamas iki 18 metų amžiaus sportininkams ir 18 metų ir vyresniems sportininkams įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų Sportinio ugdymo rekomendacijų 1 priedu.

II etapas: aukšto meistriškumo (AM). Šis etapas skiriamas 18 metų ir vyresniems sportininkams, įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų Sportinio ugdymo rekomendacijų 1 priedu.

 

Pilną priėmimo į VRSC tvarkos aprašą galite rasti čia: PRIĖMIMO Į VRSC tvarkos aprašas

Prašymas priimti į VRSC: Prašymas

Mes randamės

Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

Darbo laikas

Pirm.– Penkt.: 8:00 – 17.00 val.

Šešt. – Sekm.: Nedirbame

Kontaktai

+370 (524) 09 636

El. paštas info@vrsc.lt