VILNIAUS RAJONO SPORTO CENTRO STRATEGINIAI TIKSLAI

Pirmas tikslas:
Aukšto meistriškumo sportininkų ugdymas, užtikrinant Vilniaus rajono Nemenčinės sporto
mokyklos veiklos tęstinumą, ugdant aukšto meistriškumo sportininkus ir suaugusiųjų sporto
plėtra.
Šis strateginis tikslas yra tęstinis ir ilgalaikis. Vilniaus rajono sporto centras užtikrins meistriškumo
ugdymą ir tobulinimo programų tęstinumą, pereinant į aukšto meistriškumo sportininkų ugdymą – į
Sporto centrą yra ir bus priimami sportininkai, pasiekę aukšto meistriškumo rezultatus ir atitinkantys
aukšto meistriškumo programas.

Antras tikslas:
Sudaryti Vilniaus rajono gyventojams sąlygas gauti aukštos kokybės sporto paslaugas.
Šis strateginis tikslas yra tęstinis ir ilgalaikis. Šiam tikslui pasiekti planuojami organizuoti sporto
renginiai, varžybos, masinio sporto plėtra ir sporto infrastruktūros Vilniaus rajone administravimas
bei priežiūra.

Mes randamės

Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

Darbo laikas

Pirm.– Penkt.: 8:00 – 17.00 val.

Šešt. – Sekm.: Nedirbame

Kontaktai

+370 (524) 09 636

El. paštas info@vrsc.lt