Sporto centro funkcijos:

  1. vykdyti ugdomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir sveikatą stiprinančius renginius;
  2. organizuoti ir vykdyti sportines varžybas ir kitus sportinius renginius;
  3. kontroliuoti ir koordinuoti Sporto centro sporto mokytojų, trenerių ir kitų darbuotojų darbą, rūpintis jų kvalifikacijos kėlimu, skatinimu;
  4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kt.);
  5. koordinuoti sportinę veiklą rajone (sporto klubų, VšĮ, seniūnijų ir kt.);
  6. organizuoti ir vykdyti gyventojų laisvalaikio užimtumą;
  7. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos sporto šakų federacijomis, sporto draugijomis bei užsienio sporto organizacijomis;
  8. teikti metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais suinteresuotiems asmenims, įstaigoms bei organizacijoms;
  9. sudaryti sąlygas sportininkams ir komandoms bei klubams reprezentuoti rajoną respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
  10. prižiūrėti ir eksploatuoti Savivaldybės patikėjimo teise Sporto centrui priskirtus valdyti sporto infrastruktūros objektus.
Mes randamės

Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

Darbo laikas

Pirm.– Penkt.: 8:00 – 17.00 val.

Šešt. – Sekm.: Nedirbame

Kontaktai

+370 (524) 09 636

El. paštas info@vrsc.lt