Vaizdo duomenų tvarkymas
Vilniaus rajono sporto centro patalpose Kalno 16B , LT-15174 Nemenčinė (toliau – Pastatas) ir teritorijoje aplink Pastatą, vykdo patalpų bei teritorijos stebėseną.

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).

Duomenų tvarkymo tikslas:
Užtikrinti Vilniaus rajono sporto centro (toliau VRSC) darbuotojų bei kitų asmenų, kurie lankosi VRSC, Pastato ir jame esančio turto bei dokumentų saugumą.

Duomenų valdytojas:
Vilniaus rajono sporto centras (juridinio asmens kodas 306013630, Kalno 16B , LT-15174 Nemenčinė, el. p.  info@vrsc.lt, tel. (8 5) 2409636).

Duomenų tvarkymo pagrindas:
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Vaizdo stebėjimo vietos:

– Stovėjimo aikštelė;
– Pastato cokoliniam ir 1 aukštuose stebima bendra aplinka;
– teritorija aplink Pastatą.

Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami.

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

– žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
– susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
– reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
– apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
– pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.  dap@vrsc.lt arba tel. (8 5) 2409636.

Mes randamės

Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

Darbo laikas

Pirm.– Penkt.: 8:00 – 17.00 val.

Šešt. – Sekm.: Nedirbame

Kontaktai

+370 (524) 09 636

El. paštas info@vrsc.lt