Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego to instytucja budżetowa, której celem jest zapewnienie odpowiedniej eksploatacji infrastruktury sportowej i rekreacyjnej stworzonej przez państwo oraz przekazanej do zarządzania centrum. Działalność ma służyć szkoleniu sportowców, organizacji zawodów sportowych na wysokim poziomie oraz imprez sportowych i innych działań użytecznych dla społeczeństwa.

Główne cele działania Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego to organizowanie i prowadzenie edukacji pozaszkolnej, aktywności sportowej, jakościowe zaspokajanie potrzeb społecznych w dziedzinie sportu, turystyki i rozrywki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, promowanie przez sport wyrażania siebie przez młodzież i dorosłych, poszukiwanie utalentowanych sportowców mogących godnie reprezentować rejon wileński w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, tworzenie warunków dla młodzieży i dorosłych do uprawiania edukacji fizycznej, zdrowego stylu życia oraz rozwijanie wysokich umiejętności sportowych.

Zadania Centrum Sportu:

 1. stworzenie warunków dla młodzieży i dorosłych do kształcenia się zgodnie z programami w dziedzinie sportu w edukacji pozaszkolnej;
 2. prowadzenie skierowanego poszukiwania utalentowanych sportowców, selekcji zdolnych sportowców oraz ich kształcenia;
 3. troska o rozwój kultury fizycznej oraz organizowanie aktywnego wypoczynku mieszkańców rejonu Wileńskiego, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w różnych formach;
 4. tworzenie i realizacja projektów w celu pozyskania funduszy z różnych źródeł finansowania;
 5. dbanie o stan obiektów sportowych i urządzeń przekazanych do zarządzania Centrum Sportu.

Funkcje Centrum Sportu:

 1. prowadzenie procesu edukacyjnych treningów, zawodów sportowych, obozów oraz wydarzeń wspierających zdrowie;
 2. organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych i innych imprez sportowych;
 3. nadzór i koordynacja pracy nauczycieli, trenerów i innych pracowników Centrum Sportu, dbanie o ich kwalifikacje i motywację;
 4. organizacja dodatkowych płatnych usług na życzenie rodziców (opiekunów, opiekunów) zgodnie z przepisami prawnymi (obozy, wycieczki itp.);
 5. koordynacja aktywności sportowej w rejonie (kluby sportowe, stowarzyszenia, dzielnice i inne);
 6. organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców;
 7. współpraca z federacjami sportowymi Republiki Litewskiej, stowarzyszeniami sportowymi oraz zagranicznymi organizacjami sportowymi;
 8. udzielanie wsparcia metodycznego i organizacyjnego zainteresowanym kulturą fizyczną i sportem osobom, instytucjom i organizacjom;
 9. tworzenie warunków dla sportowców, drużyn i klubów reprezentujących rejon w krajowych i międzynarodowych imprezach;
 10. nadzór i eksploatacja obiektów infrastruktury sportowej powierzonych Centrum Sportu na podstawie upoważnienia przez władze samorządowe.
Nasz adres

Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

Godziny pracy

Pon - Pt.: 8:00 – 17.00 godz.

Sobota - Słońce.: Nie pracujemy

Łączność

+370 (524) 09 636

E-mail: info@vrsc.lt