Data: 2024-05-06

Międzynarodowe biegi, poświęcone Dniowi Konstytucji 3 Maja w Niemenczynie

W dniu 3 Maja na stadionie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie zebrało
się ponad 200 sportowców z Rzeszy, Jęczmieniszek, Podbrzezia, Bezdan, Niemenczyna i okolic na XVIII
biegi, poświęcone Dniowi Konstytucji 3 Maja. Głównym organizatorem biegów był Centrum Sportu
Rejonu Wileńskiego wspólnie z Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. oraz Szkołą
Sportową Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie.

Program zawodów składał się z biegów indywidualnych na dystansach od 300 do 1791 metrów w
10 grupach. W zawodach także uczestniczyli osoby sprawne inaczej z Centrum Dziennego Pobytu Osób
Niepełnosprawnych w Niemenczynie. Osoby sprawni inaczej z Centrum Dziennego Pobytu w
Niemenczynie wzięli udział w biegu integracyjnym na dystansie 330 m. Wszyscy uczestnicy oraz
opiekunowie na mecie otrzymali medale okolicznościowe i Puchar pamiątkowy za udział w biegach,
poświęconych Dniowi Konstytucji 3 Maja.

Podczas otwarcia zawodów wszystkich zebranych przywitali: dyrektor Gimnazjum im. K.
Parczewskiego w Niemenczynie Tadeusz Grygorowicz, zastępca dyrektora Szkoły Sportowej Rejonu
Wileńskiego w Niemenczynie Edyta Pakietur, dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego Marian
Kaczanowski. Marian Kaczanowski pozdrowił wszystkich zebranych z Dniem Polonii i Polaków za
Granicą oraz możliwością na sportowo upamiętnić wspólną Konstytucję Obojga Narodów 3 Maja.
Tadeusz Grygorowicz oraz Edyta Pakietur, witając sportowców, życzyli dobrych startów, zwycięstw oraz
osobistych sukcesów. Główny organizator zawodów dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego
Marian Kaczanowski w kilku słowach opowiedział o przebiegu zawodów i dystansach, jakie czekają na
biegaczy oraz zaprosił na start, życząc sukcesów i zadowolenia z pokonania wybranego dystansu. Młodsi
biegacze startowali na sztucznej bieżni, a starsi biegli ścieżkami przez miejski las i pojawiali się na
bieżni, pokonując ostatnie 300 metrów do mety.

Pierwsze na starcie 300 m stanęły przedstawicielki najmłodszej grupy 2014-2013 r. ur. i młodsze.
Najszybszą okazała się Oliwia Szumska z Niemenczyna, zwyciężając z czasem 1 min. 06 sek. W tej
samej grupie wśród chłopców zwyciężył Kajus Porozovas, pokonując 500 metrów za 2 min. 05 sek. W
grupie 2012-2011 r. ur. najszybszą okazała się Kamila Poźniak, zwyciężając z czasem 1 min. 45 sek. W
tej samej grupie wśród chłopców Rafal Boban, pokonując 700 metrów za 2 min. 12 sek. Dziewczęta
2010-2009 r. ur. rywalizowały na dystansie 1000 m, a najszybszą okazała się Zuzana Liachovič,
pokonując dystans za 2 min. 32 sek. W tej samej grupie wiekowej chłopcy mieli do pokonania 1500 m, a
zwyciężył Natas Bosijakas, pokonując dystans za 4 min. 14 sek. W grupie wiekowej 2008-2007 r. ur.
wśród dziewcząt na dystansie 1791 m zwyciężyła Diana Purkina z czasem 4 min. 45 sek. Chłopcy 2008-
2007 r. ur. mieli do pokonania także 1791 m. W biegu zwyciężył Lukas Sugintas, pokonując dystans za 6
min. 11 sek. Chłopcy 2005-2006 r. ur. rywalizowali na dystansie 1791 metrów. W tej grupie zwycięzcą
został Rokas Sakalauskas z Podbrzezia, pokonując dystans z wynikiem 6 min. 06 sek.

Wszyscy uczestnicy biegów na mecie otrzymali okolicznościowe medale. Zwycięzcy 1-3 miejsca
zostali nagrodzeni pucharami, które wręczyli Tadeusz Grygorowicz, Edyta Pakietur oraz Marian
Kaczanowski. O nagrody uczestnikom biegów zatroszczył się Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego.

Dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego
Marian KaczanowskiAtgal į: Naujienos